Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REGULAMINY I PROCEDURY

XV. REGULAMINY I PROCEDURY REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZCZYNIE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizo

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA, WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ.

XII. WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO. § 1 Szkoła zapewnia uczniom warunki bezpiecznego pobytu, które regulują odrębne przepisy (BHP, ppoż, przepisy sanitarne, prawo budowlane) oraz procedury i re

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, RODZAJE KAR I NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW. § 1 Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski ustalają szczegółowe prawa i obowiązki uczniów przy zachowaniu następujących zasad: Uczeń ma prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny...