Szkoła Podstawowa w Uszczynie

Statut (2011) zobacz archiwum »

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Statut | 08 grudnia 2011 09:32

IV. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA. § 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA(WSO) OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W USZCZYNIE I. GŁÓWNE CELE SYSTEMU. System niniejszy opracowano w celu osiągnięcia możliwości...

czytaj więcej o Wewnątrzszkolny System Oceniania »

REGULAMINY I PROCEDURY

Statut | 09 listopada 2011 22:45

XV. REGULAMINY I PROCEDURY REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZCZYNIE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 2.opieki wychowawczej i warunków...

czytaj więcej o REGULAMINY I PROCEDURY »

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA, WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ.

Statut | 09 listopada 2011 22:41

XII. WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO. § 1 Szkoła zapewnia uczniom warunki bezpiecznego pobytu, które regulują odrębne przepisy (BHP, ppoż, przepisy sanitarne, prawo budowlane) oraz procedury i regulaminy...

czytaj więcej o ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA, WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. »

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY

Statut | 09 listopada 2011 22:37

XII. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY. § 1 Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły w trzyletnim okresie przejściowym: 1. na wniosek rodziców dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej...

czytaj więcej o ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY »

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW.

Statut | 09 listopada 2011 22:35

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, RODZAJE KAR I NAGRÓD STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW. § 1 Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski ustalają szczegółowe prawa i obowiązki uczniów przy zachowaniu następujących zasad: ...

czytaj więcej o PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW. »

Statut SP Uszczyn

Statut | 09 listopada 2011 22:31

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZCZYNIE Statut opracowany został w oparciu o następujące dokumenty zasadnicze: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r Nr 28, poz....

czytaj więcej o Statut SP Uszczyn »

Realizacja: Superszkolna.pl